Missie Saskia van Boven Onderwijsadvies

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van leerlingen door het professionele handelingsrepertoire van docenten en schoolleiders te verbreden en te verdiepen. Daarbij richt ik mij op wie en wat aandacht verdient in de klas, maar ook op wat er binnen de context van de school nodig is om als organisatie verder te kunnen ontwikkelen.

Om mijn missie te realiseren bied ik individuele en groepsgerichte en advies- en verbetertrajecten die gericht zijn op onderwijskundige, algemeen didactische, pedagogische en vakdidactisch-wiskundige bekwaamheden van docenten. Verder help ik zowel docenten als schoolleiding bij het aansturen en optimaliseren van het onderwijs, bijvoorbeeld door mee te denken over beleidszaken als een schoolplan, de onderwijskundige onderbouwing onder een begroting, de inzet van NPO-gelden of curriculumontwikkeling.